Wirusy. Nierówna walka z niepozornym wrogiem

Wirusy są czynnikiem etiologicznym wywołującym większość zapaleń dolnych oraz górnych dróg oddechowych, grypę, ospę czy opryszczkę. Mogą prowadzić do niewielkich dolegliwości, jak pęcherzyk na wardze, przeziębień, a także do poważnych chorób grożących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Powikłane infekcje grożą poważnymi konsekwencjami, ze śmiercią włącznie, nie należy więc ich bagatelizować. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, szczególnie narażone na nie są osoby przebywające w dużych skupiskach ludzkich, podróżujące komunikacją miejską, mające bliskich komunikujących się z innymi… czyli każdy z nas.

Ponieważ wirusy nie są organizmami żywymi i nie prowadzą przemian metabolicznych, antybiotyki nie mogą ingerować w ich przeżycie, ich stosowanie w tego typu infekcjach nie ma sensu. Jak więc można je zwalczać lub się przed nimi chronić? Z powodu niewielkich możliwości leczenia, infekcjom wirusowym należy zapobiegać poprzez wzmacnianie odporności.

Nasz organizm próbuje bronić się przed zakażeniem za pomocą wysoce wyspecjalizowanych mechanizmów immunologicznych. Patogen wnika do komórki, zostaje zidentyfikowany przez czułe receptory i mobilizuje inne komórki do zwalczania cząstek wirusa. Za skuteczność odpowiedzi odpornościowej odpowiada sprawność układu immunologicznego oraz inwazyjność samego wirusa. Produkowane przez człowieka substancje wirusobójcze okazują się niestety być nieskuteczne wobec wielu drobnoustrojów. Swoiste działanie, czyli ukierunkowane na konkretny rodzaj wirusa, wymaga niezwykłej efektywności odpowiedzi komórkowej, w której udział biorą limfocyty T.
Pranobeks inozyny usprawnia mechanizmy odpornościowe, mobilizując do pracy limfocyty T, usprawniając tym samym komórkowy proces odpowiedzi immunologicznej. Limfocyty same, lub poprzez zaangażowanie innych komórek, powodują niszczenie drobnoustroju. Plejotropowe działanie tej innowacyjnej substancji wspomaga walkę z infekcją i skutecznie zapobiega nowym zachorowaniom. Stymulacja układu broniącego organizm, czyli profilaktyka przeciwinfekcyjna, może uchronić przed poważnymi konsekwencjami. Chociaż niemożliwe jest całkowite uniknięcie infekcji wirusowych, ponieważ organizmy te wytworzyły wiele strategii oszukiwania ludzkiego układu immunologicznego, im sprawniejsze mechanizmy obronne, tym łagodniejszy przebieg infekcji. Pranobeks inozyny przynosi bardzo dobre efekty w leczeniu opryszczki, ospy, półpaśca czy wirusowych zapaleń mózgu. Silny układ odpornościowy to większe szanse na uniknięcie zakażeń każdego typu oraz szansa na uniknięcie zachorowań masowych i długie funkcjonowanie w dobrym zdrowiu.

Wróć do bazy porad